Zdanění úroku

Zdanění úroku je prováděno 2 způsoby, kdy záleží především na tom, jaká osoba (fyzická osoba nepodnikatel, fyzická osoba podnikatel či právnická osoba) dluhopisy koupí.

  1. Fyzická osoba nepodnikatel – investor získá výnos z dluhopisu (úrok) očištěný o srážkovou daň ve výši 15%, kterou za něj uhradí Emitent (je to stejný postup jako při uložení peněz na bankovních účtech. Investor se v tomto případě o zaplacení srážkové daně nestará, neboť je to zákonná povinnost Emitenta.
  2. Fyzická osoba podnikatel a právnická osoba – investor získá výnosy z dluhopisu (úrok) v plné výši a je povinen z něj následně odvést daň dle platné daňové sazby. Je to stejný postup jako při uložení peněžních prostředků na bankovních účtech a jejich následné účtování.