Správa emise

Správa emise je jednou z důležitých součástí celé emise. Nejedná se nicméně jen o samotnou správu emise, ale jedná se i o péči o stávající investory, kteří mají právo na informace o tom, co se ve společnosti děje.

V rámci správy emise jsem Vám schopni pomoci s následujícími činnostmi tak, abychom Vám ulehčili maximálně práci. Tímto získáte čas na svůj vlastní byznys.

 1. Pomoc s nastavením způsobu nabízení a upisování dluhopisům koncovým investorům.
 2. Komunikace s investory a potenciálními investory.
 3. Poskytování informací související s emisí.
 4. Příprava smluv na prodej/úpis dluhopisů.
 5. Zajištění tisku dluhopisů.
 6. Zajištění a tisk smluvní dokumentace spojené s úpisem dluhopisů.
 7. Podpora prodeje dluhopisů a s tím spojená administrativa (smlouvy, předání, zaknihování).
 8. Předání dluhopisů investorům – podpisy předávacích protokolů.
 9. Vytvoření a vedení knihy (databáze) vlastníků dluhopisů a jejich změn.
 10. Výpočet úroků po jednotlivých časových úsecích pro fyzické i právnické osoby – vždy k datu výplaty úroků.
 11. Příprava podkladů pro emitenta pro výplatu úroků z dluhopisů.
 12. Výpočty srážkové daně z úroků dluhopisů pro investory.
 13. Propagace společnosti na našich facebook stránkách a webovém portálu e-dluhopisy.cz
 14. Marketingová komunikace směrem k investorům a potenciálním zájemcům