OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, společnost pro vydávání encyklopedické literatury, s. r. o.

Ottovo nakladatelství je slavná historická značka z devatenáctého století, Jan Otto dal svému vydavatelskému domu jméno v roce 1871. Tehdy od svého tchána koupil tiskárnu na Václavském náměstí a rozšířil její aktivity o vydavatelskou činnost.

Ottovi se v podnikání velmi dařilo, kromě vydavatelství a tiskárny založil i knihkupectví a snažil se neustále rozšiřovat svůj podnik. Když se roku 1879 přestěhoval do nové budovy v Jungmannově ulici, byla hodnota firmy od chvíle, kdy přebíral tiskárnu, už takřka desetinásobná.

Jan Otto byl i společensky činným člověkem, který se neúnavně angažoval v řadě spolků snažících se rozvíjet tehdejší českou společnost, jako Sokol, Hlahol, Hospodářský klub pro království české, první dělnický potravní spolek Oul či Sbor pro zřízení Národního divadla. Už názvy jeho prvních edic, jako Osvěta lidu a Laciná knihovna národní, dávaly tušit Ottovo velmi rozsáhlé, zábavné i vzdělávací zaměření na širší českou veřejnost.

Podnik nepřestával růst, a tak se v roce 1883 musel znovu přestěhovat, tentokrát do nových budov na Karlově náměstí. Podle účetních knih měl už trojnásobnou hodnotu oproti začátkům v Jungmannově ulici a v roce 1891 pak Otto zaměstnával na 150 lidí.

I v současnosti navazuje Ottovo nakladatelství na slavnou tradici. Pod svými křídly má Ottovu naučnou encyklopedii. Vydává mnoho poučných populárně-naučných knih. V poslední době také vydává stále více knih pro nejmenší čtenáře.

Mezi nejvýznamnější počiny posledního období patří například Palackého Dějiny národu českého, Ottův historický atlas Praha od prof. Semotanové nebo Hagarův Velký atlas hub, který se dočkal příznivého přijetí od odborných komisí.

Informace o novinkách a připravovaných titulech se dozvíte na webových stránkách www.ottovo-nakladatelstvi.cz.