Jak vybrat dluhopis

Výběr dluhopisů je jednou z nejklíčovějších záležitostí celkového procesu investování do firemních dluhopisů. Investor by si měl zvážit všechny možné přínosy a případná rizika, která jsou s tím spojena.

Je velmi důležité, aby si investor pečlivě prostudoval informace, které jsou uveřejněné emitentem a zároveň všechny podmínky jednotlivých emisí.

Pokud má investor zájem o informace, které nejsou již uveřejněné v informacích o emisi či v prezentaci emitenta, je možné telefonicky kontaktovat telefonní číslo, které je uvedeno u každé emise, kde je možné získat více informací o emitentovi a jednotlivé emisi.

Investoři mají možnost si prověřit podnikatelský záměr Emitentů a třeba i možnost po předchozí domluvě navštívit sídlo Emitenta.