Emise dluhopisů

Emise firemních – korporátních dluhopisů je velmi zajímavá alternativa, jak rozvinout svoje podnikání za použití cizích zdrojů. Vlastní emise firemních dluhopisů je možnost, jak získat do společnosti potřebný finanční kapitál. Firemní dluhopisy jsou tak alternativou ke standardnímu bankovnímu financování nebo jiným formám úvěrů.

 

Největší výhody:

  • Možnost získat finanční prostředky na rozvoj či investice bez složitých jednáních při vyřizování bankovních úvěrů
  • Malá administrativní zátěž – emisi korporátních dluhopisů je možné připravit velmi rychle a s mnohem menším administrativním zatížením, než kdyby společnost žádala úvěr v bance
  • Tento typ získání finančních prostředků lze použít pro společnosti s historií, ale také pro společnosti, které jsou ve fázi Start-up, kdy je největší potřeba počátečního kapitálu
  • Společnost může s finančními prostředky hospodařit na základě vydání vlastních emisních podmínek bez omezení
  • Příznivá cena – emise firemních dluhopisů nemusí představovat z hlediska úrokového zatížení pro společnost velký finanční náklad.

Zajištění – firemní dluhopisy mohou být emitovány jako zajištěné, ale i jako nezajištěné