Dluhopis_S4K I_výnos 7,7% p.a.

Investujte do společnosti SUPER-ČTYŘKOLKY, s.r.o. která na trhu působí již více jak 9 let a obratově roste každý rok o desítky procent. Zhodnocení volných finančních prostředků lze provést prostřednictvím vydaných firemních dluhopisů společnosti, které mají vysoký výnos.

Finanční prostředky budou použity na nákupy zásob, kdy to společnosti umožní realizovat větší mísu slev při velkých odběrech a zároveň umožní jejich obchodním partnerům v ČR a SR nakupovat mnohem více zboží, které bude následně prodáno koncovým uživatelům, kdy právě dostupnost výrobků hraje klíčovou roli při jejich rozhodování.

Při plánovaném využití získaných finančních prostředků z emise dluhopisů, poroste roční obrat společnosti o několik desítek procent průběžně každý rok, kdy očekávaný roční obrat společnosti v roce 2021 je naplánován v rozmezí 60-80 mil. Kč dle aktuálního vývoje trhu.

Profil Emitenta

Emisní podmínky

Emitent: SUPER-ČTYŘKOLKY, s.r.o.
Název Dluhopisu: Dluhopis S4KI – výnos 7,7% p.a.
Forma Dluhopisu: Cenný papír na jméno – (běžný dluhopis nikoli zvláštního druhu v listinné podobě)
Pořadové číslo emise: 1
Emisní kurz: 100% (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
Jmenovitá hodnota: 25.000,-Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých)
Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování Emisí: 01.10.2017
Datum ukončení lhůty pro upisování Emise: 01.09.2021
Datum Emise: 01.10.2017
Datum splatnosti: 01.10.2021
Výnos Dluhopisu: pevná úroková sazba stanovená od 01.10.2017 do 01.10.2021ve výši: 7,7% p.a.
Datum pro výpočet výnosu (úroku): 31.03.2018, 30.9.2018, 31.03.2019, 30.09.2019, 31.03.2020, 30.09.2020, 31.03.2021, 30.09.2021.