Dluhopis_BFL I_výnos 9,5% p.a.

Velmi výnosný dluhopis developerské společnosti zabývající se výstavbou převážně rodinných domů dle přání a požadavků jednotlivých klientů.

Název:                            BFL I

Výnos:                            9,5% p.a.

Jmenovitá hodnota:   25.000 Kč

Délka (splatnost):        3 roky

Zpětný odkup:              ANO

Profil Emitenta:            ZDE

Emisní podmínky:        ZDE

Účel emise:

Realizace menších developerských projektů pro předem sjednané zájemce.

Emitent má vybrané lokality, na kterých proběhne výstavba individuálních RD dle konkrétních požadavků a potřeb již předem zasmluvněných klientů.

Společnost se zaměřila na klientelu, která upřednostňuje osobnější přístup a nemá zájem o projekty, ve kterých se domy staví v jednotném stylu a uniformitě, kde klient má možnost jen minimálně do realizace zasahovat. Cílem Emitenta je, aby každý RD naší výstavby byl jedinečný a přesně splňoval představu klienta i co do velikosti a úpravy zahrady.

Aktuálně se řeší projekt o výstavbu u Týnce nad Sázavou a rekonstrukci bývalého statku v blízkosti vodní nádrže Švihov, dále by měl následovat projekt na sever od Prahy a v okolí Ostravy

V současné době evidujeme cca. 86 klientů se zájmem o individuální výstavbu. Klientelu tvoří osobnosti z řad sportovců, podnikatelů a manažerů. Jedná se převážně o obchodní partnery a jimi doporučené klienty s prověřenou bonitou.

Celkové investiční náklady na realizaci I. etapy projektu jsou ve výši 14 000 000 Kč, kdy Emitent vloží do projektu vlastní prostředky ve výši 8 000 000 Kč.

Emise bude použita na realizaci konkrétní objednávky klienta. Tedy doplacení kupní ceny za nemovitost a výstavbu tří RD k následnému prodeji.

Na zakoupení pozemku je již uzavřená smlouva a složená záloha na kupní cenu. Pozemek je rovněž připraven pokud jde o IS. Uzavřeny jsou veškeré dodavatelsko – odběratelské vztahy a je možno okamžitě zahájit práce.

Emise bude splacena ze zisku z prodeje RD, přičemž očekáváme z projektu zisk 10,2 mil. Kč.

Dluhopisy společnost B.F.L. Trade Company s.r.o. jsou plně zabezpečeny hodnotou stavěných a rekonstruovaných nemovitosti, která bude po celou dobu emise v majetku emitenta.