Co je to dluhopis

Dluhopis je cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů a další povinnosti. Firemní neboli korporátní dluhopis umožňuje zajistit subjektu (většinou soukromá společnost) privátní zdroje financování, které následně použije pro stabilizaci či rozvoj svého podnikání.

Dluhopisy může emitovat stát, územní samosprávný celek nebo obchodní korporace (právnická osoba), nicméně dluhopisy může emitovat i osoba fyzická.

Dluhopis je velmi zjednodušeně chápána jako půjčka Emitentovi. Emitent se zavazuje, že po dobu splatnosti dluhopisu bude investorovi vyplácet předem stanovený výnos (většinou v pevně stanovených datech) a na konci splatnosti vrátí celou jistinu.