Bus&Mar&Man Services s.r.o.

Společnost Bus&Mar&Man s.r.o. byla založena dne 22. 12. 2016 jako nový subjekt vstupující na trh ČR a ostatních zemí a to v oblastech obchod, marketing a management a navazující na 24-letou praxi jak jednatele, tak General Managera v těchto oblastech a jejich působení jak na straně agenturní, tak straně klientské.

Do Obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze bude společnost zapsána přímým notářským zápisem dne 3. 1. 2017 (je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268769), (dále jen Společnost). Výpis OR může být doložen jako příloha tohoto podnikatelského záměru (dále jen PZ).

Svoji činnost společnost vyvíjí na adrese Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, kde je nyní oficiální sídlo společnosti.

Společnost má své kanceláře na adrese: Pražačka Offices, Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3.

Bus&Mar&Man v oblasti obchodu a managementu, ale také marketingu, staví svou činnost na dlouholetých zkušenostech jednatele Zdeňka Raisla a jeho činnost v oblasti obchodu, ale také jeho působení v oblasti sportovního marketingu a sportovních centů ať již standardních, tak klientských.

Jako jednatel, který má ve své kompetenci také řízení společnosti jako takové (účetnictví, finance, zaměstnanci, externí dodavatelé a další oblasti z dikce jednatele dané)

Ve velmi silné oblasti marketingu, reklamy a konzultační činnosti společnost Bus&Mar&Man s.r.o. navazuje zejména na vysokou zkušenost, obecně uznávanou kredibilitu a erudici Ing. Ladislav Pátíka, který působil v řadě komerčních firem na pozici marketing manažer / trade marketing manažera také v řadě reklamních agentur.

Ve 2/2 roku 2016 roku jednatel Zdeněk Raisl a Ing. Ladislav Pátík připravili na založení společnosti a to vybudováním klientské struktury, interních procesů a dodavatelských vztahů.

A následně se rozhodli ke komplexnímu strategickému spuštění kontinuální činnosti společnosti v lednu 2017.

Společnost působí primárně na území ČR a SR a to co se reklamní činnosti a na trzích EAMEA (Polsko, Maďarsko, Slovensko, Pobaltí a Balkánu)

V oblasti obchodní operuje na především východních a jižních trzích Evropy, území Afriky a jižní Asie.

V oblasti managementu a poradenství působí dle jednotlivých případů v ČR a evropských zemích.

Předmět podnikání, klienti, dodavatelé

 

Společnost má celkem tři vyvážené a klíčové oblasti, ve kterých působí. Jedná se o reklamní činnost, obchodní činnost (do které spadá také projekt Safe Umbrella a zastoupení značky Danilo´s  a oblasti managementu – k naprosté většině uvedených činností může doložit jako součást tohoto podnikatelského záměru prezentace či smlouvy s obchodními partnery). – viz přehledy klientů a samostatně zaslané ukázky prací.

 

Prvním předmětem podnikání Společnosti je poskytování služeb v oblasti reklamy, marketingu a propagace.  Výpis z živnostenského rejstříku může být doložen jako příloha tohoto PZ.

Jedná se zejména o tyto:

 • Spotřebitelské soutěže
 • Loajalitní programy
 • In store aktivity – ochutnávky, demonstrace, prezentace
 • Podpora distribuce – soutěže pro obchodní partnery, loajalitní programy, promoce, budování numerické distribuce, dočasní obchodní zástupci a další
 • Event marketing – konference, veletrhy, výstavy, akce pro obchodní partnery, road show, street promotion a jiné
 • Mechandising, space a category management
 • Sampling
 • Kreativní, grafické a produkční služby
 • Direct marketing
 • Public relations

 

 • Tvorba komplexních marketingových, produktových, trade marketingových či obchodních strategií jako ucelených řešení se zaměřením na definovanou problematiku v rámci jednotlivých odpovědných oddělení klientů – TOTO JE NEJVÝZNAMNĚJŠÍ KONKURENČNÍ VÝHODA NA TRHU, NEBOŤ TUTO SLUŽBU / SERVIS NIKDO NEPOSKYTUJE.

 

Společnost již nyní má konfirmováno či rozjednáno mnoho českých i zahraničních zákazníků. Mezi nejvýznamnějšími klienty patří:

 

Agrofert Holding, a.s.

Mlékárna Valašské Meziříčí
Heineken Česká Republika
Mastercard
K+B ExpertČR,
Fiskars
Minit Bohemia
Okay elektrospotřebiče
Severochema
HDS Holding (Costa Coffee, Paul, Relay a další)
Brown-Forman
Unilever

ABB

Petr Hobža Strážnické Brambůrky

Agrana

Europasta
Jemča Jemnice

Henkel

Národní památkový ústav
Puma Czech Republic

……. a další aktivní klienti či klienti ve fázi akvizice (viz plán)

Společnost se také v současné době účastní řady výběrových řízení, která jsou ve finální fázi u dalších renomovaných společností jako například Coca-Cola, ÚAMK a dalších.

Vizí Společnosti je kompletní zajištění marketingových služeb velkým a stálým klientům jak na území České republiky, tak na území Slovenska.

Hlavní konkurenční výhodou je komplexnost servisu a to nejen v oblasti podlinkových (BTL) aktivit, které jsou řazeny do oblasti taktického marketingu, ale zejména strategický servis v oblasti trade marketingu (prodejní marketing) a marketingu strategického a taktického – tvorba ucelených produktových strategií úzce propojených s interními procesy na straně klienta a to v odděleních obchodu a marketingu.

Pro vybrané klienty bude Společnost také poskytovat zajištění trade marketingového oddělení pro daného klienta.

V oblasti strategického trade marketingu a marketingu včetně externího zajištění trade marketingového oddělení konkurence prakticky neexistuje.

I když je v této oblasti podnikání silná konkurence, lze konstatovat, že Společnost nemá potíže se zajištěním podnikatelské činnosti díky rozsáhlým zkušenostem praktickým i teoretickým ředitele pro strategický marketing a klienty.

Detailní informace jsou obsaženy v samostatné prezentaci, která je přílohou tohoto podnikatelského záměru.

Tato oblast je v kompetenci Ing. Ladislava Pátíka.

Druhým předmětem podnikání Společnosti je činnost obchodní. Tato má velmi rozsáhlé portfolio a zahrnuje obchodní činnost (export a import) potravinářských výrobků, papírových výrobků, zdravotních přístrojů a dalšího zdravotnického materiálu a jiné komodity, jejichž potřebu detekujeme. Tedy lze říci, že působnost společnosti je celosvětová.

Společnost výhradní a exkluzivní zastoupení společnosti Multitrade Partners a jejich výrobků značky Danilo´s. Společnost má smlouvy o exkluzivním zastoupení této značky pro trhy střední a východní Evropy, balkánských zemí, Afriku a jižní a jihozápadní Asii včetně Číny.

Společnost již má zahájena jednání především s českými a slovenskými velkodistributory (JIP, CBA, ČEPOS, McCARTER a další) a také řetězci moderního trhu (Penny, Ahold, Kaufland a další).

Detailní informace o portfoliu, cenách a kvalitě jsou obsaženy v samostatné prezentaci, která je přílohou tohoto podnikatelského záměru.

Stejně jako podklady k dalším obchodním činnostem.

Společnosti také produkuje a obchoduje s produktem Safe Umbrella, který společnost vymyslela a přichází s ním na trh. Tímto produktem jsou jednorázové mikrotenové obaly na mokré deštníky vhodné pro MHD, dopravní podniky, nemocnice, sítě kadeřnictví, obchodní centra a celou řadu dalších míst a příležitostí.

Rovněž jsou rozjednány a osloveny řady společností a je zahájena obchodní činnost s tímto patentovaným produktem.

Detailní informace jsou obsaženy v samostatné prezentaci, která je přílohou tohoto podnikatelského záměru.

Dalšími součástmi jsou jednotlivé separátní obchodní aktivity na projektech pro partnerské společnosti, které jsou velmi striktně ošetřeny NDA a tedy můžeme uvést pouze kumulativní odhadovanoučástku.

Tuto oblast zaštiťuje pan Zdeněk Raisl

Třetím předmětem podnikání Společnosti je management v celé své šíři. Ať již vytváření managerských struktur a procesů, managerské přestavby společností, konzultací a poradenství a to s využitím rozsáhlých praktických zkušeností a zaměřením se především na malé, střední a začínající společnosti.

Závazky, pohledávky, bankovní účty

V současné době Společnost má jeden závazek vůči bankám (úvěrové smlouvy, kontokorentní vztah apod.) a to podnikatelský úvěr z fondů EIF u České spořitelny a.s.

Účty společnosti (CZK, EUR a USD) jsou vedeny u společnosti Raiffeisenbank, a.s. a společnosti Česká spořitelna a.s.

Společnost v tuto chvíli nemá vytvořen dostatečný operativní a ani rezervní kapitál na zahájení své činnosti, nezbytné vstupní fixní investice pro zajištění intervalu cca 3 měsíce, kdy budou probíhat jednání s partnery. Toto je maximální lhůta, v rámci které již parciálně budou realizovány individuální obchody a zakázky. Hlavní náběh činnosti v intervalu těchto 3 měsíců, kdy hlavním cílem je reálná činnost a etablování společnosti na trhu, její stabilizace a stabilita cash flow.

První fáze, tedy od založení společnosti až přes akvizice a další součásti, byla finančně pokryta ze soukromých zdrojů pana Zdeňka Raisla a Ing. Ladislava Pátíka.

Vzhledem k nepředpokládanému kaskádovitému rozběhu a nárůstu činnosti, společnost v tuto chvíli nedisponuje rezervním ani dalším kapitálem pro zajištění finančních toků (a to zejména z důvodů splatnosti na straně dodavatelské – v průměru maximálně 30 dní a lhůtám splatnosti na straně klientské – v průměru 60 až 90 dní).

Tedy ocitá se v silných tlacích na likviditu, cash flow a financování činnosti a realizace projektů.

S tím je také spojena nemožnost strategicky společnost rozvíjet, proto společnost rozhodla o emisi vlastních dluhopisů tak, aby dokázala realizovat své strategické plány.